CrystaliT® - certifikovaný zmäkčovač vody

CRYSTALIT JE JEDINÝ NE-SOĽANKOVÝ ZMAKČOVAČ VODY NA SVETE S NEZÁVISLE CERTIFIKOVANOU ÚČINNOSŤOU ODSTRÁNENIA VODNÉHO KAMEŇA 99,7%

Účinne zabraňuje tvorbe vodného kameňa ​vo všetkých druhoch vodovodných a vykurovacích systémoch, ako aj ​domácich spotrebičoch.

CrystaliT® je jediným prostriedkom svojho druhu, ktorý úspešne prešiel skúškami účinnosti podľa protokolu W512 Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW).

Nemecká asociácia plynu a vody (DVGW) bola založená pred 150 rokmi a je jednou z najuznávanejších organizácií v oblasti prívodu plynu a vody v Európe. Vydáva osvedčenia, uskutočňuje trvalú kontrolu nad kvalitou vyrobených produktov. Majú právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia vykonať kontrolu závodu výrobcu a vykonať odber vzoriek priamo vo výrobe pre kontrolu kvality výrobkov.

Skúšky preukázali účinnosť zmäkčovača CrystaliT® 99,7%.

Po úspešnej certifikácii v roku 1998, boli v roku 2012 znova zopakované skúšky účinnosti systému ochrany pred vodným kameňom CrystaliT®. Skúšky účinnosti boli vykonané v laboratóriách Nemeckej asociácie plynu a vody (DVGW) v južnom Nemecku, pretože tento región má vysoký stupeň tvrdosti vody – 26 ° dH (4,64 mmol/l). Skúšky boli vykonané podľa naprísnejšieho  protokolu na sveteW 510, ktorý v sebe zahŕňa splnenie 3 protokolov:


1. Protokol Štrukturálna integrita a materiálová odolnosť
2. Protokol Mikrobiologický test (W270) a Test hygienickej nezávadnosti 
    materiálu (KTW)
3. Protokol Účinnosť ochrany pred vodným kameňom (W512)

Protokol "Účinnosť ochrany pred vodným kameňom (W512)" musí byť splnený v 4 nezávislých testoch!!!

TESTOVANIE W512 - Skúšobný stôl simuloval podmienky skutočného používania systému ochrany pred tvorbou vodného kameňa CrystaliT® v reálnych podmienkach a pracoval každy deň počas 3 mesiacov. Prívod vody sa vykonával v striedavom režime s dvoma špičkovými periódami spotreby – ráno a večer. Voda v systéme bola prietoková, takže bola stále nová. Teplota výmenníka tepla bola trvale 80°C. Počas 3 mesiacov pretieklo  cez skúšobný stôl 300 000 litrov vody. Podľa výsledkov nezávislých skúšok DVGW CrystaliT® preukázal 99,7% účinnosť pri ochrane vykurovacích telies pred vodným kameňom.

Tento test musel byť zopakovaný 4x !!!

CrystaliT® je vyrábaný z najkvalitnejších materiálov v súlade s normou DIN EN ISO 9001-2008, čo potvrdzuje certifikát číslo QS-4720 HH von Germanischen Lloyd Certification GmbH, Hamburg.