CrystaliT XL

1 599,00  s DPH

Ochrana pred vodným kameňom pre väčší dom, alebo reštauráciu.

CrystaliT® XL –  Montuje sa na hlavný vstup vody do objektu a chráni pred vodným kameňom všetky zariadenia a rozvody vody v dome, alebo reštaurácii.

Jediný ne-soľankový zmäkčovač vody na svete, ktorý úspešne prešiel nezávislými testami účinnosti DVGW (Nemecké združenie vody a plynu)! Skúškami preukázaná účinnosť 99,7%!

CrystaliT® do vody nič nepridáva, ani vodu neochudobňuje o žiadne látky. Nevyžaduje žiadnu údržbu, preplachovanie, či soľ a elektrinu!

Kategórie:

Popis

CrystaliT® XL Ochrana pred vodným kameňom pre väčší rodinný dom,  reštaurácie, kaviarne. Ochráni všetky druhy vodovodných a vykurovacích systémov, ako aj domáce a reštauračné spotrebiče.

Zariadenie je jednoduché, ekonomické a najmä šetrné k zdraviu a prírode. Nevyžaduje žiadnu údržbu, preplachovanie, či soľ a elektrinu.
UMIESTNENIE: hlavný prívod vody do objektu (rodinný dom / reštaurácia / kaviareň)
ÚČEL: účinná ochrana pred vodným kameňom v dome, reštaurácii, kaviarni

Obsah balenia CrystaliT XL:

Úpravňa vody s náplňou katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT.

 

CrystaiT XL – technická špecifikácia

CrystaliT XL
Prietok vody 30 l/min
1,8 m3/h
Pripojenie 1″
Rozmery 500 x 200 mm
Max. pracovný tlak: 0,8 – 6 bar
Pracovná teplota 2 – 45 °C

 

Požiadavky na kvalitu upravovanej vody:

Upravovaná voda pomocou katalytického zmäkčovača CrystaliT musí spĺňať nasledovné požiadavky, a v ostatných hodnotách požiadavky na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.:

Parameter Doporučená hodnota
Maximálna tvrdosť: 72 °dH (1300 ppm CaCO3)
Nekarbonátová tvrdosť (sírany, sulfáty…): max. 30%
Železo (Fe): < 0,1 mg/L
Mangán (Mn): < 0,05 mg/L
Meď (Cu): < 0,1 mg/L
Sírovodík (H2S): žíadny
Polyfosfáty (PO₄): žiadne

 

UPOZORNENIE: Akýkoľvek sírovodík (H2S – tzv. „vajcový“ zápach), olej, alebo polyfosfáty (teda aj SILIPHOS) vyskytujúce sa vo vode, je nutné odstrániť ešte pred vstupom vody do úpravne vody CrystaliT. Ak chcete aj naďalej používať úpravu vody polyfosfátmi, doporučujeme polyfosfátový filter nainštalovať až po katalytickom zmäkčovači CrystaliT.

VYSVETLENIE: Olej, polyfosfáty, železo, mangán, meď vyskytujúce sa v upravovanej vode upchávajú kryštalizačné póry v katalytickom médiu CrystaliT, ktoré spúšťajú katalytickú reakciu vytvárania mikrokryštálov vápnika a horčíka v pretekajúcej vode. Vysoké hladiny voľného chlóru, sírovodík, alebo pH vody mimo bežného rozsahu, postupne poškodzujú materiálovú integritu katalytického zmäkčovacieho média CrystaliT, ktoré rýchlejšie stráca svoje vlastnosti a skracuje sa jeho životnosť.

 

CrystaliT – prehľad modelov:

Model: CrystaliT S CrystaliT M CrystaliT L CrystaliT XL
Max. prietok vody: 8 l/min
0,5 m3/h
15 l/min
0,9 m3/h
25 l/min
1,5 m3/h
30 l/min
1,8 m3/h
Pripojenie: 1/2″ 1″ 1″ 1″
Rozmery: 325 x 120 mm 360 x 190 mm 610 x 190 mm 500 x 200 mm
Max. pracovný tlak (vložka): 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar 0,8 – 6 bar
Max. pracovný tlak (obal): < 8 bar < 8 bar < 8 bar < 6 bar
Pracovná teplota: 2 – 45 ° 2 – 45 °C 2 – 45 °C 2 – 45 °C

 

CrystaliT – doporučené použitie jednotlivých modelov:

  • CrystaliT S  – Ochrana pred vodným kameňom pre bojler, alebo prietokový ohrievač (prietok do 8 l/min.)
  • CrystaliT M – Ochrana pred vodným kameňom pre celý byt (max. 1 kúpeľňa, prietok do 15 l/min.)
  • CrystaliT L – Ochrana pred vodným kameňom pre rodinný dom (max. 2 kúpelne, prietok do 25 l/min.)
  • CrystaliT XL – Ochrana pred vodným kameňom pre väčší dom, alebo reštauráciu (prietok do 30 l/min.)
  • CrystaliT HF – Veľkokapacitné úpravne vody CrystaliT pre bytové domy, komerčné objekty, alebo priemysel (prietok podľa požiadaviek)

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 7 kg
Rozmery 20 × 20 × 50 cm

Chcete sa niečo spýtať?