Príklad z praxe:
využitie zmäkčovača vody CrystaliT® vo fabrike na sladkosti v Norimbergu

V januári roku 2002 bol nainštalovaný zmäkčovač vody CrystaliT® v spoločnosti SOLDAN Holding Bonbonspezialitäten GmbH, na výrobu sladkostí v Norimbergu (www.soldan.com).

Predtým, ako spoločnosť SOLDAN používala zmäkčovač vody CrystaliT® ,
museli každé 3 mesiace čistiť výmenník tepla v kúpeli kyseliny fosforečnej.

Vyčistený výmenník tepla pred inštaláciou ochrany pred vodným kameňom CrystaliT® januári 2002

Vlastnosti Upravovanej Vody:

  • pH vody – 7,1
  • Tvrdosť 26 ° dH (4,64 mmol/l)
  • Teplota vstupnej vody od 8°C (v zime) až 12°C (v lete)
  • Spotreba vody - 300 m3/deň
    /pre porovnanie toľkoto vody postačí 4 člennej rodinne na 2 roky/
  • Upravovaná voda bola zahrievaná na konštantnú teplotu 85°C.

Práce vykonané pred inštaláciou zmäkčovača vody CrystaliT®

kotolňa s namontovaným zmäkčovačom

Kotolňa s namontovaným zmäkčovačom vody CrystaliT® a výmenníkom tepla.

Pred inštaláciou zmäkčovača vody CrystaliT® sme fotografovali stav zariadenia. Na prianie zákazníka boli nastavené analógové a digitálne teplomery, ktoré mali sledovať teplotu:

  1. na vstupnom potrubí do výmenníka tepla
  2. na výstupnom potrubí z výmenníka tepla.

Teplotný index rozdielu nameraných teplôt umožňuje zistiť, koľko tepla bolo prevedené do výmenníka na ohriatie tečúcej vody. V prípade, že teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom je stabilný, to znamená, že na tepelnom výmenníku sa netvorí vodný kameň a stále je zabezpečený efektívny ohrev vody. Pri vzniku vodného kameňa na výmenníku tepla by sa teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom znižoval, pretože tvorený vodný kameň, ktorý plní funkciu tepelného izolanta, výrazne znižuje efektivitu výmeny tepla.

Prvý servis po 5-tich rokoch úplne bez-údržbovej prevádzky

Fotografia výmenníka tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, s nainštalovaným ochranným systémom zmäkčenia vody CrystaliT.

Fotografia výmenníka tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, s nainštalovaným ochranným systémom zmäkčenia vody CrystaliT®.

Po 5 rokoch bez-údržbovej prevádzky zmäkčovacieho systému CrystaliT®, bol v januári 2007 vykonaný plánovaný servis výmeny katalytickej náplne CrystaliT® a gumových tesnení. Všetky práce boli vykonané za jeden pracovný deň.

Počas servisu bol výmenník tepla demontovaný pre kontrolu jeho stavu. Potrubie bolo otvorené pre jeho vonkajšie vyšetrenie na prítomnosť vodného kameňa.

Výmenník tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, s nainštalovaným zmäkčovačom vody CrystaliT.

Výmenník tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, no s nainštalovaným zmäkčovačom vody CrystaliT®.

Vnútro nádoby, v ktorej bol vsadený výmenník tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, s účinnou ochranou proti vodnému kameňu CrytaliT.

Pohľad do vnútra nádoby, v ktorej bol vsadený výmenník tepla po 5 rokoch prevádzky bez akejkoľvek údržby, s účinnou ochranou proti vodnému kameňu CrystaliT®.

Pohľad na vnútorný povrch potrubia z nerezovej ocele. Všimnite si ochranný antikorózny povlak vytvorený účinkom zmäkčovača CrystaliT.

Pohľad na vnútorný povrch potrubia z nerezovej ocele. Všimnite si ochranný antikorózny povlak vytvorený účinkom zmäkčovača CrystaliT®.

Druhý servis po 10-tich rokoch úplne bez-údržbovej prevádzky

V januári roku 2012, po 10 rokoch bez-údržbovej prevádzky, boli vykonané pravidelné predpísané práce, týkajúce sa výmeny katalytickej náplne CrystaliT®. Výmenník tepla a potrubie boli v úplne analogickom stave, ako aj tie, ktoré boli na fotografiách urobených v roku 2007.

Výmenník tepla po 10 rokoch prevádzky s nainštalovaným zmäkčovačom CrystaliT, bez akejkoľvek údržby.

Výmenník tepla po 10 rokoch prevádzky s nainštalovaným zmäkčovačom CrystaliT®, bez akejkoľvek údržby.

Životnosť katalytickej náplne CrystaliT® a doporučená doba výmeny náplne

Uskutočnenie predpísanej výmeny katalytickej náplne CrystaliT® každých 5 rokov je naše odporúčanie, a nie povinnosť. Toto rozhodnutie prijíma každý zákazník individuálne. Zmäkčovač vody CrystaliT® naďalej funguje aj po uplynutí 5 rokov, ale dochádza k postupnému zníženiu ochranných charakteristík.

Životnosť katalytickej náplne závisí hlavne od kvality a spotreby vody. Naši klienti, ktorí majú namontovaný náš systém v súkromných domoch (ako v rodinných domoch, tak aj vo výškových budovách), uskutočňujú nahradenie náplne až po uplynutí 10 rokov. Dokonca aj po uplynutí 10 ročnej doby používania zmäkčovača vody CrystaliT®, nebola tvorba vodného kameňa na vykurovacích telesách v domácnostiach pozorovaná.

Sme však presvedčení, že doba 10 rokov pre zmäkčovací systém je kritická a doporučujeme výmenu katalytickej náplne. Po uplynutí 10 rokov môže byť ochranná funkcia zmäkčovača vody CrystaliT® výrazne horšia. To môže viesť k vzniku vodného kameňa na vykurovacích telesách a potrubiach a tým aj k peňažným stratám kôli zníženej efektivite ohrevu vody a zníženej životnosti nainštalovaných spotrebičov či technologického vybavenia.