"Vedeli ste, že pri používaní kvalitného zmäkčovača vody môžete ušetriť až 40% nákladov na ohrev vody?"

1

Prečo je vlastne vodný kameň škodlivý?

Vodný kameň sa usádza na zariadeniach a týmto spôsobuje ich neefektívnu prevádzku, rýchlejšie opotrebenie a skracuje ich životnosť. Zmäkčovač vody CrystaliT® významne predĺži životnosť potrubia, bojlerov, práčok, umývačiek riadu, varných kavníc, kávovarov, batérií.... Už 8mm vrstva vodného kameňa v bojleri zvýši náklady na ohrev vody o 40%.

2

Čo je to CrystaliT®?

Je prémiový, bezúdržbový, ne-soľankový zmäkčovač vody. CrystaliT prešiel najprísnejšími testami DVGW na ochranu proti vodnému kameňu s účinnosťou 99,7%. Odstraňuje vodný kameň bez použitia chemických látok a postupne odstráni aj staré usadeniny vodného kameňa. Vôbec nemení minerálne zloženie vody a uchováva jej 100% kvalitu na pitie.

3

Pridáva niečo CrystaliT® do vody?

CrystaliT® do vody žiadne látky nepridáva a žiadne látky neodoberá. Tento zmäkčovač vody vôbec nemení zloženie minerálov a nutričné hodnoty pitnej vody. CrystaliT zachováva 100% kvalitu pitnej vody.

4

Akú údržbu vyžaduje zmäkčovač CrystaliT®?

Zmäkčovač CrystaliT® nevyžaduje žiadnu údržbu. Nevyžaduje preplachovanie, čistenie, dopĺňanie soli ani iných prípravkov. Nepotrebuje pripojenie k elektrickej sieti, ani k odpadovému potrubiu. Náklady na prevádzku sú nulové a je celkom bezúdržbový.

5

Kto mi nainštaluje zmäkčovací systém na úpravu vody CrystaliT®?

Zmäkčovač vody CrystaliT® je užívateľsky prívetivý a jeho inštaláciu zvládne každý zručný vodár. Na správnu funkciu stačí CrystaliT vložiť do vodovodného potrubia a okamžite začne chrániť Vaše vybavenie pred vodným kameňom. Nevyžaduje žiadne nastavovanie, spúšťanie, či napojenie na odpad.

Samozrejme inštaláciu Vám radi zabezpečíme aj my, priamo u Vás doma. V prípade, že máte vlastného vodára, inštaláciu CrystaliT® na požiadanie vysvetlíme aj telefonicky.

6

Musí sa CrystaliT pred inštaláciou vypláchnuť?

CrystaliT sa pred inštaláciou nemusí nijako čistiť. Po inštalácii však doporučujeme preplachovať CrystaliT po dobu 5 minút, aby sa vyčistil od prachu alebo nečistôt z inštalácie. Po prvotnom vypláchnuťí je zmäkčovací systém plne v prevádzke a môžete začať vodu bezpečne používať.

7

Môže sa nano-kryštalizačné médium znehodnotiť alebo zaniesť? Aké špeciálne opatrenia by som mal urobiť?

Aby CrystaliT vydržal upravovať vodu čo najdlhšie, stačí aby vstupná voda spĺňala štandardné požiadavky kladené na pitnú vodu podľa nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z.. Je potrebné dodržať najmä nasledovné parametre:

Voľný chlór by ste nemal prekročiť 3 mg/l, obsah železa nesmie byť vyšší ako 0,2 mg/l , obsah mangánu nesmie byť vyšší ako 0,05 mg/l. Hydrogen sulfid, olej a polyfosfáty vo vode budú zanášať médium. Odporúčame preto predfiltráciu uhlíkovým filtrom, ktorý by sa mal meniť 1 – 2 x ročne.

8

Aký je hlavný rozdiel pôsobenia CrystaliTu oproti štandardným soľankovým zmäkčovačom vody?

Soľankové zmäkčovače používajú na odstránenie tvrdosti vody katexový iontomenič. Tieto iónovýmenné živice odstraňujú ióny vápnika (Ca+) a horčíka (Mg+), pripájajú ich na povrch živice a nahrádzajú ich iónmi sodíka (Na). Soľankovdé zmäkčovače vyžadujú vodu pre preplachovanie, používa sa “slaná voda” pre regeneráciu. Zvýšený obsah sodíka v zmäkčenej vode je zdravotným a enviromentálnym problémom pre viac a viac vládnych orgánov. Servisné náklady, soľ a voda na preplachovanie, navyše zaťažujú rodinný rozpočet približne €100 ročne.

Zmäkčovač vody CrystaliT sa nepotrebuje regenerovať. Nano-kryštalizačné médium sa pri ochrane pred vodným kameňom nespotrebováva. Funguje len ako katalyzátor: na svojom vysoko poréznom povrchu urýchľuje kryštalizáciu vodného kameňa. Na jeho prevádzku nie je potrebná soľ ani iné chemické látky a pracuje len s kinetickou energiou pretekajúcej vody. Nie je teda potrebná elektrická energia, regenerácia, ani pripojenie na odpadovú vodu.

9

Prečo je DVGW certifikácia taká dôležitá?

DVGW 9191 – Anti-Scale je celosvetovo uznávaný testovací protokol. Používa najprísnejšie kritériá na svete pre stanovenie účinnosti systému proti tvorbe vodného kameňa. W510 pracovný list kombinuje 3 požiadavky na testovanie, kde všetky systémy musia prejsť:

1. Štrukturálnu integritu
2. Mikrobiologické testovanie (W 270 a KTW testy)
3. Výkon v prevencii vodného kameňa (W512)

Na rozdiel od NSF International /National Sanitation Foundation/, ktorá ako akceptovateľnú úroveň účinnosti ochrany pred vodným kameňom považuje 50% účinnosť, DVGW protocol (W 512) pre zabránenie proti vodnému kameňu požaduje splnenie 80% účinnosti alebo lepšie.

10

Aký výrobok môže dostať DVGW certifikát?

Na to, aby získal zmäkčovač vody DW-9191 certifikát musí úspešne prejsť cez 4 nezávislé testy. Jeden z testov je aj test účinnosti zabránenia tvorby vodného kameňa W510. Test účinnosť simuluje cez 2 roky normálneho používania vody /vyše 300 000 pretečených litrov vody/. Je to jedna z najkomplexnejších a najprísnejších noriem pre úpravu vody na ochranu proti vodnému kameňu na svete.

Cez DVGW protocol W 512 prejde iba taký výrobok, s vysokou životonosťou a s minimálnou požadovanou účinnosťou 80%. Skúšky zmäkčovača vody CrystaliT® preukázali účinnosť zabránenia tvorby vodného kameňa 99,7%.​

11

Môžem merať účinnosť CrystaliT pomocou kvapiek na meranie tvrdosti vody?

Minerály tvoriace vodný kameň (vápnik a horčík) CrystaliT® z vody neodstraňuje, len ich kryštalizuje. Po úprave vody CrystaliTom sa obsah vápnika a horčíka, ako aj celkové minerálne zloženie vody, vôbec nemení. Nakoľko kvapky na meranie tvdosti vody merajú obsah vápnika a horčíka vo vode, účinok CrystaliT sa nimi nedá zmerať.

Kvapky na meranie tvrdosti vody sú určené výlučne na meranie účinnosti zmäkčenia vody pomocou soľankového zmäkčovača vody. Soľankové zmäkčovače pomocou iónovej výmeny odoberajú z vody vápnik a horčík (ktorý tvorí vodný kameň) a nahrádzajú ho sodíkom (ktorý berú zo soli). Vzhľadom na to, že kvapky na meranie tvrdosti vody merajú len obsah vápnika a horčíka vo vode (a nemerajú množstvo pridaného sodíka), presne ukážu účinok soľankového zmäkčovača (= znížený obsah vápnika a horčíka vo vode).

12

Budem vidieť zaschnuté kvapky od vodného kameňa na sprchovom kúte a sanite?

CrystaliT mení pomocou prirodzeného procesu kryštalizácie "vodný kameň" na "vodný piesok". Preto kvapky zaschnutého "vodného piesku" na sprchovom kúte a sanite bude vidieť, no budú ľahko zotierateľné.

PREČO TO TAK JE?

Bežný "vodný kameň" sa vytvára vyzrážaním minerálov z vody, najmä vápnika a horčíka. CrystaliT však vôbec nemení minerálne zloženie vody, a ani neodstraňuje z vody dôležitý vápnik a horčík. CrystaliT len mení kryštalickú štruktúru "vodného kameňa" na "vodný piesok".

Keďže vykryštalizovaný "vodný kameň" zmenený na "vodný piesok", už nie je schopný pevne priľnúť k povrchom, otekajúca voda ho neustále odnáša. Preto vnútro vodovodných rozvodov, batérií, bojlera, ohrievačov, práčky, či iných zariadení, bude vždy čisté od vodného kameňa. Na vonkajších povrchoch, z ktorých sa voda prirodzene odparuje, však budú viditeľné usadeniny "vodného piesku". Teda povrchy sanity, obkladačiek, či sprchového kúta, bude treba od "vodného piesku" občas utrieť.

13

Bude CrystaliT dokonale chrániť pred vodným kameňom vždy a všade?

CrystaliT na svoju správnu funkciu potrebuje aspoň raz za čas dostatočný prietok vody. Pri kryštalizácii vodného kameňa CrystaliT totiž využíva kinetickú energiu pretekajúcej vody. Preto tam, kde je neustále len minimálny prietok vody, CrystaliT nemôže dostatočne chrániť pred usádzaním vodného kameňa.

CrystaliT výborne chráni bojlery, či prietokové ohrievače, kde je dostatočný prietok vody. No horšie chráni zariadenia s minimálnym prietokom vody, ako sú napríklad kávovary. Kávovar síce bude chránený pre vodným kameňom, no s nižšou účinnosťou.

Pri bežne dosahovaných striedavých prietokoch vody v domácnosti má CrystaliT až 99,7% účinnosť: viď nezávislý test účinnosti.

14

Ochráni CrystaliT pred vodným kameňom aj kávovar?

CrystaliT potrebuje na správnu funkciu kinetickú energiu pretekajúcej vody. Preto, kde nie je aspoň minimálny prietok vody, tam CrystaliT prestáva správne pracovať!​

CrystaliT výborne chráni bojlery, či prietokové ohrievače, kde je dostatočný prietok vody. No horšie chráni zariadenia s minimálnym prietokom vody, ako sú napríklad kávovary. Kávovar síce bude chránený pred vodným kameňom, no s nižšou účinnosťou.